FM200 Gazlı Söndürme Sistemi sabit nozullar kullanılarak gaz dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. FM200 gazlı söndürme sisteminde kullanılan gazın adı Heptafluoropropane (HFC 227ea) olup, sistemin tasarımı TS EN 15004-5 standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemi tüm temel yangın sınıflarını korur ve söndürür, ayrıca güvenli, temiz ve yalıtkandır. Kaynama noktası -15.6°C olup, bunun sayesinde normal ortam sıcaklığında kapalı alanlarda hacim koruma için kullanışlı olur. Sistem tasarımında ilgili standartlara uyulduğunda insanlar için zararsızdır.

FM200 Gazlı Söndürme Sisteminin yangını oksijen konsantrasyonunu düşürerek söndürdüğü gibi genel bir yanlış kanı var, ancak sistem yangınları hem fiziksel hem de kimyasal olarak söndürür. FM200 gazı öncelikle, ortamdaki toplam ısı kapasitesini atmosferin yanmaya yardımcı olmayacağı bir noktaya düşürür. Pratikte, söndürme teorik ısı kapasite değerinin altındaki konsantrasyonlarda oluşur. Bunun sebebinin, FM200 gazının aynı zamanda yanma işlemine yardımcı olan serbest radikalleri yok etmesi olarak kabul edilir.

Kullanım alanlarının bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, diğer etmenler de (mahali sızdırmaz olması, insan bulunup bulunmaması, elektrik yalıtımı gerekliliği vs.) göz önünde bulundurularak söndürücü seçimi konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

•Banka kasaları
•Kütüphaneler
•Arşiv odaları
•Bilgi işlem odaları
•Komünikasyon merkezleri
•Tranfo ve şalt odaları
•Kontrol odaları
•Test laboratuvarları
•Yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu depolar
•Bilgisayar ve kontrol odaları
•Kayıt depoları
•Elektrik kabinleri
•Elektrik kesici odaları

Sistem Tasarımı
FM200 Gazlı Söndürme Sistemlerinin tasarımda ilk yapılacak şey tüm yangın söndürme sistemi tasarımlarında olduğu gibi tehlike sınıfını belirlemektir. Tasarımcı doğru tasarım konsantrasyonunu, ajan miktarını vs. belirlemek için tehlike sınıfını bilmelidir. TS EN 15004-5 standardında B sınıfı (parlayıcı sıvılar), Yüzey A Sınıfı ve Yüksek tehlike A sınıfı olmak üzere 3 tehlike sınıfı bulmaktadır. Bu tehlike sınıflarına ait minimum tasarım konsatrasyonları kullanılarak belirli bir hacim için gerekli söndürücü gaz miktarı hesaplanmaktadır.

FM200 gazlı söndürme sistemleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linten ulaşabilirsiniz.